Enzymer för destillatörer

Enzymer för destillatörer
Enzymer för destillatörer

Destilleringsenzymer är fördelaktiga vid destillering. De bidrar till jäsningsresultatet och förbättrar produktionsutbytet. Destillatörerna får högre genomströmning, bättre smakkontroll och jämnare produktkvalitet. Vi är en enzymleverantör och garanterar att alla enzymprodukter är till konkurrenskraftiga priser.

Destillationsenzymer bryter ner stärkelse och minskar mäskens viskositet. Enzymer används vid sprittillverkning före jäsningsprocessen. Enzymerna exponerar jäsbara sockerarter i basingredienser, varefter de kan jäsas av jäst.

Fördelar med enzymer för destillering

  • Förtunning av stärkelse
  • Förtäring av stärkelse
  • Förbättrad jäsning

Produkter av destilleringsenzymer

De mest populära enzymerna för destillationsindustrin är högtemperatur alfa-amylas och glukoamylas. Se enzymer för destillering här

Sura proteaspatogener är aminosyror, de bästa näringsämnena för jästtillväxt och en främjare av jäsning. Förutom en stor mängd stärkelse i majsråvaran innehåller den också en viss mängd råprotein och stärkelse som är tätt sammanfogade, vilket påverkar stärkelsens hydrolyshastighet. I jäsningsprocessen kan tillsatsen av surt proteas, genom hydrolys av protein, göra att en del svår hydrolys av stärkelse frigörs, så att amylasglykering kan skapa förutsättningar för amylas, men också för jästjästen att ge rikligt med föda.

Särskilt sura proteaser har följande enzymatiska funktioner i alkoholjäsningsprocessen:

Främjar upplösningen av råvarupartiklar.

Det sura proteaset är mycket lösligt i partiklarna i vinproducerande råvaror, vilket skapar gynnsamma förhållanden för glykagjäsning. Förutom sin egen upplösande effekt på partiklar kan syraproteaset adsorberas av salsaset och amylaset har en avlastande effekt så att glykagjäsningen kan genomföras smidigt.

Främjar mikrobiell spridning.

Det sura proteaset från mögel spelar en viktig roll för den mikrobiella spridningen. Eftersom det bryter ner och producerar L-aminosyror kan det extraheras och användas direkt av mikroorganismer. Vid alkoholjäsning plus surt proteas, så att proteinet i råvaran kan brytas ner lättare, så att jästen ger mer fria aminosyror, förkortar jäsningstiden.

Främjar alkoholjäsning

Anledningen till att syraproteaser främjar alkoholjäsning är att öka FAN-nivån i vätskan, främja jästens tillväxt och reproduktion och minska förlusten av marklogistik och energiförbrukningen som orsakas av användningen av bakterier för syntesen av aminosyror.

Effekter på jäsningsvätskans viskositet.

Surt proteas har en viss effekt på den fermenterade vätskans viskositet, studien visar att ökningen av surt proteas ökar, viskositeten hos det fermenterade giftet minskar betydligt. När jäsningsvätskans viskositet minskar kan det förbättra pumpeffektiviteten och kylningseffekten av plattvärmeväxling och förbättra separationseffektiviteten av hydraulisk filtrering efter destillation.

Doft- och smakämnen ger

Surt proteas i vinsyramiljön, råproteinhydrolys till aminosyror, aminosyror är råalkoholens smakkomponenter av substansens förutsättning.


Degraderade jästproteinbakterier.

Surt proteas kan effektivt bryta ner jästens bakterieprotein, och den döda jästkroppen har förmågan att bryta ner den aktiva jästen har ingen effekt. Efter att ett stort antal döda jästkroppar har brutits ner av syraproteaser är de inte bara bra näringsämnen för mikroorganismer, utan kan också effektivt tillhandahålla prekursormaterial för alkoholens smaksatta ingredienser.

Scroll to Top