Sprzedaż hurtowa enzymu papainowego (numer CAS: 9001-73-4)

Enzym papainowy

Chcesz kupić Papain luzem? Enzymes.bio jest hurtowym dostawcą enzymów w konkurencyjnych cenach. Jako producent oferujemy różnorodne produkty enzymowe.

Enzym papainowy Opis

Emulsja otrzymana z niedojrzałych owoców papai, po zapoznaniu się z biologiczną technologią ekstrakcji, mikrofiltracji, ultrafiltracji, liofiltracji i rafinacji, otrzymujemy wreszcie enzym papai, jest to biologiczny preparat enzymatyczny, czysty naturalny, zdrowy, bezpieczny i skuteczny.

Enzym papainowy Charakterystyka

  1. Preparat enzymatyczny ma szeroki zakres wartości pH w porównaniu z innymi proteazami i jest bardzo stabilny w warunkach lekko kwaśnych do neutralnych, optymalny zakres wartości pH wynosi 6,0-7,0. Optymalne warunki reakcji zmieniają się w zależności od rodzaju substratu.
  2. Produkt stabilizuje się w zakresie temperatur 40℃ – 60℃, a optymalna temperatura reakcji wynosi 55℃.
  3. W obecności cysteiny, glutationu i innych środków redukujących aktywność wzrasta.
  4. Produkt ma postać proszku o barwie od białej do jasnożółtej.

Mechanizm

Przy określonej temperaturze, wartości pH i stężeniu substratów, papaina anielska może katalizować hydrolizę białek (miejsca cięcia dużo, ale priorytetowo rozkładają się wiązania peptydowe argininy i fenyloalaniny) w celu wytworzenia peptonu, peptydów i aminokwasów itp.

Zastosowania

Preparat enzymatyczny może być stosowany w przemyśle spożywczym ( przetwarzanie mięsa, fruit oraz przetwarzanie warzyw, przetwarzanie piwa, pieczenie, wyciąg z mięsa lub kości oraz produkty ochrony zdrowia zwierząt lub roślin), przemysł farmaceutyczny (do tabletek papaya, papaya throat tabletki, tabletki powlekane jelitami), przemysł włókienniczy, przemysł skórzany, przemysł paszowy, kosmetyczny, pralniczy itp.

Zastosowanie

W zależności od rodzaju podłoża i jego stężenia, zalecana dawka papai anielskiej wynosi 1 ‰ – 3 ‰. W celu szybkiego połączenia produktu z podłożem, zaleca się najpierw rozpuścić go w wodzie technologicznej, a następnie dodać.

Specyfikacja

  • Opakowanie: 1kg×20/ wiadro.

Przechowywanie

  • Produkt powinien być przechowywany w suchym miejscu o temperaturze poniżej 25 ℃ i unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych.
  • Okres przydatności do spożycia: 18 miesięcy.

Środki ostrożności

  1. Preparat enzymatyczny jest produktem biologicznym, który zawiera duże ilości białka. Przy wdychaniu pyłu może powodować alergię. Należy przedsięwziąć środki ostrożności, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z produktem.
  2. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, należy dokładnie spłukać dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia płuc należy zasięgnąć porady lekarza.
  3. Papaina jest materiałem o aktywności biologicznej, łatwo ulegającym zniszczeniu przez utleniacze i metal ciężki (Fe3+, Cu2+, Hg+, Pb2+ itd.), należy unikać kontaktu z nimi.
Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved and you'll be given a link. You, or anyone with the link, can use it to retrieve your Cart at any time.
Back Save & Share Cart
Your Shopping Cart will be saved with Product pictures and information, and Cart Totals. Then send it to yourself, or a friend, with a link to retrieve it at any time.
Your cart email sent successfully :)

Przewiń do góry